Ved å bruke fraktutvekslingstjenesten kan du på en effektiv måte optimalisere transportkostnadene dine og sørge for at virksomheten din vokser. Når du registrerer bedriften din i et fraktutvekslingssystem, åpner du et helt nytt perspektiv og øker mulighetene til å bli mer kostnads- og tidseffektiv. Du gjør dine egne ressurser tilgjengelige for selskaper over hele verden.

Tilgang til last og kjøretøy er tilgjengelig hver dag i Norge

Registrer deg Gratis

Samtidig kan du dra nytte av alt andre selskaper tilbyr via fraktutvekslingssystemet. Du er tilknyttet et stort antall virksomheter innen samme bransje, og du har dermed muligheten til å opprette mange vellykkede partnerskap som du normalt ikke ville hatt tilgang til. Prøv det og registrer deg for fraktutveksling nå!!

Et svært vanlig problem for mange selskaper, spesielt de som spesialiserer seg innen transport, er tomkjøring. Lastebilene deres må normalt kjøre "hjem" tomme, noe som koster både tid og penger. Ved å bruke et fraktutvekslingssystem øker mulighetene dine til å snu tomkjøring til en inntektskilde. Legg til lastebilen din i fraktutvekslingstjenesten og gjør den tilgjengelig for å redusere kostnadene.

Når transportører og lasterefinner hverandre via fraktutvekslingssystemet, er ikke fjerning av tomkjøring den eneste fordelen. Optimal transport av varer betyr også mindre utslipp, slik at også miljøet drar nytte av et slikt system.

Det er normalt tidkrevende å søke etter passende tilbud for ditt selskap, uansett om det er snakk om å transportere varer eller å finne tilgjengelige lastebiler. Den tradisjonelle metoden ved å ringe og sende e-poster der det bes om tilbud kan erstattes med noen få klikk via et godt fraktutvekslingssystem. Bruk søkefiltre til å finne de beste tilbudene for din bedrift!

Alle aktiviteter på internett involverer en viss risiko, spesielt når det gjelder betalinger og forretninger. En fraktutveksling er normalt kun en formidlingsplattform for lastere, transportører og speditører, så brukerne må selv ta ekstra forholdsregler.

Her er noen ting du bør ta hensyn til og sjekke selv før du inngår et partnerskap via fraktutveksling:

  • Du bør alltid undersøke hvorvidt selskaper er ekte. Selskaper som har lagt inn dokumenter, som for eksempel registreringsbevis eller transportlisens er mer troverdige.
  • Selv om du ser dokumentene og de ser ekte ut, bør du sjekke opplysningene via en godkjent plattform, som for eksempel VIES momsnummervalidering (for EU-selskaper).;
  • De fleste fraktutvekslingssystemer har et sertifiseringssystem med vurderinger - selskaper har sannsynligvis vurderinger fra andre brukere de har samarbeidet med. Du kan bruke vurderingene som en referanse for hvorvidt du ønsker å jobbe med dem eller ikke.

Den største risikoen ved å gjøre forretninger via fraktutvekslingssystemer er betalingssvikt og tyveri. For å unngå slike hendelser bør du alltid undersøke troverdigheten til selskapet du ønsker å jobbe med. Sørg for at dokumentene er ekte og at det i avtalen med dem tydelig fremgår hvilke vilkår som skal oppfylles.

Hvis det skjer en hendelse, til tross for at du har tatt alle mulige forholdsregler, bør du rapportere firmaet som forårsaket skaden til relevante myndigheter. Klikk her for å se kontaktinformasjonen til etater for forbrukersikkerhet i alle EU-land..

Transportører bør alltid undersøke om lasteren har alle nødvendige dokumenter for lasten (lastens kilde, kjøpsdokumenter), mens lastere bør sjekke om transportøren har alle nødvendige dokumenter og lisens for transport for den aktuelle lasten. Sørg dessuten for at en gyldig forsikring er tilgjengelig.