Vi lever i en verden der det er svært viktig at ting skjer fort i kombinasjon med høy grad av ansvar og kvalitet på tjenestene. Via fraktutveksling tilbys en løsning som kombinerer de viktigste tingene innen transport av varer, nemlig punktlighet, alvor og optimal pris.

Tilgang til last og kjøretøy er tilgjengelig hver dag i Norge

Registrer deg Gratis

Løsningen representeres ved at ekspedisjonstilbydere fungerer som et mellomledd mellom transportører (de som har ledige lastebiler) og produsenter/forhandlere (de som har gods tilgjengelig for transport).

Ekspedisjonstilbyderen er en aktiv deltaker i fraktutvekslingen og tilbyderens rolle er å administrere tilbud og etterspørsel på en optimal måte, slik at alle deltakere er fornøyd med prosjektledelsen. Oppdraget til ekspedisjonstilbyderen i enFraktbørs er å finne den beste løsningen for selskaper som ønsker å transportere gods eller de som har tilgjengelige lastebiler.

Ekspedisjonstilbyderen kan være en entreprenør som organiserer transport basert på ordre fra en kunde, uten at tilbyderen selv frakter varene. Dette gir et trygt og optimalt miljø der tilbud og etterspørsel oppfylles.

Den største fordelen ved å ha en slik deltaker i fraktutvekslingen er muligheten til å løse alle kravene til transportører/produsenter. Enfraktbørs må ha muligheten til å kombinere alle markedstilbudene optimalt, uavhengig av destinasjon (nasjonalt eller internasjonalt) og uavhengig av type gods (byggematerialer, maskineri, kjøretøy, plast, møbler osv.).

Fra transportørens perspektiv er ekspedisjonstilbyderen en veldig god forretningspartner på grunn av at tilgjengelige lastebiler ikke lenger må stå parkert, da de svært raskt finner gods for tilgjengelige lastebiler. I de fleste situasjoner har dessuten lastebilene gods på returreisen, og dessuten når de returnerer til lastestedet. På denne måten elimineres tomkjøring.

For produsenter/forhandlere vil bruk av en ekspedisjonstilbyder eliminere muligheten for at produsenten blir stående med varene på lageret. Ekspedisjonstilbyderen sørger for at varene blir transportert til bestemmelsesstedet på en sikker måte og til riktig tid. Kontrakten som inngås mellom de tre partene er sikker og inneholder visse klausuler for alle hendelser som kan oppstå under transport av lasten.

På den annen side bør man ta i betraktning visse ulemper ved å benytte en ekspedisjonstilbyder. Den første store ulempen som kan forhindre samarbeid mellom speditøren og transportørene/produsentene er provisjonen som belastes for hver forsendelse. Bruk av ekspedisjonstilbydere medfører en viss kostnad. Dette kan være en bestemt prosent av lastens verdi, eller et fast beløp som går frem av en kontrakt.

Denne kostnaden kan enkelt unngås ved å registrere bedriften helt gratis på en nettside som er utviklet for transportører og produsenter/forhandlere. Slike nettsider har ingen kommisjon og gir deg muligheten til å velge forretningspartner, noe som er svært viktig i et slikt marked.

Dette gir med andre ord muligheten til å unngå ekstrakostnader. På slike nettsider kan du legge til oppføringer med tilgjengelige lastebiler or the last som skal transporteres på en gratis og sikker måte, uten å måtte involvere mellommenn.